Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Programy VPN

1.2. Programy VPN. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.

1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Programy VPN jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W przypadku chęci skorzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

1.4. Regulamin nieprzerwanie będzie udostępniany na stronie internetowej Serwisu Programy VPN.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMY VPN

2.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Programy VPN ma charakter nieodpłatny.

2.2. Programy VPN nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w wyniku przejścia na kolejne strony poprzez linki prezentowane w Serwisie.

2.3. W ramach Serwisu Programy VPN umożliwia się Użytkownikowi uzyskanie rzetelnych informacji o sieciach VPN, porównanie cen programów VPN oraz zapoznanie się z opiniami i recenzjami prezentowanymi na naszych stronach. W żaden sposób Serwis nie zachęca ani nie promuje nielegalnych działań czy łamania umów.

2.4. Niektóre prezentowane w Serwisie linki mogą prowadzić do stron innych firm. Takie linki udostępniane są jedynie w celu ułatwieniu użytkownikom znalezienia informacji. Jeśli postanowisz skorzystać z linku, opuścisz naszą stronę.

2.5. Serwis Programy VPN nie odpowiada za realizację dostawy programu w związku z zamówieniem złożonym na stronach, których linki są umieszczane na stronie. Tym samym nie odpowiadamy za jakość, legalność programów oraz nienależyte wykonanie zobowiązać przez dostawców. Wszelkie reklamacje powinny kierowane być bezpośrednio do dostawców sieci VPN.

2.6.Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie Programy VPN.

2.7. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.